Pe tine te iubesc altfel — 
Cum frunzele iubesc Cerul,
Cum păsările cântă Libertatea,
Cum sunt prețuite daruri 
Precum familia sau sănătatea,
Cum e iubită vara și-s admirate culmi,
Cum ții fragil și grijuliu un bebeluș în mâini.

Pe tine te iubesc cu dor, durere și înțelepciune,
Cu toate lucrurile rele și cu cele bune,
Cu viitor, trecut, probleme și tristeți
Și te-aș alege tot pe tine
De-ar fi să am mai multe vieți.

Pe tine te iubesc statornic ca stejarul
Și-nflăcărat mocnit și roșu-n sobă jarul.
Pe tine te iubesc etern, profund și liniștit
Și mulțumesc în fiecare sfântă zi că te-am găsit.

Vreau să îți fiu tot ce îmi ești tu mie,
Stâlp, strajă, cântec, Artă, poezie,
Cămin și scut, putere și noroc,
Lumină,
Mângâiere,
Apă,
Foc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s